PKN
Hervormde Gemeente Den Bommel
 
WELKOM WELKOM
Welkom op de webpagina van de Hervormde Gemeente Den Bommel.

Kerkdiensten:
In verband met maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona virus,
zijn de kerkdiensten aangepast:

Tijdens de morgendienst mogen er tot 30 mensen aanwezig zijn,
men dient zich vooraf aan te melden en krijgt dan een zitplaats toegewezen.

De morgendiensten beginnen om 10.00
Er mag weer gedempt meegezongen worden.

De avondiensten die om 18.00 beginnen worden zonder kerkgangers gehouden.

Beide diensten zijn live te volgen via:
www.kerkomroep.nl en YouTube 'Kerk Den Bommel'

Collecten:
Nu we zondags niet bij elkaar kunnen komen in de kerk, kan er ook niet gecollecteerd worden
en bent u niet in de gelegenheid uw gaven te geven voor de kerk en de diaconie.
We verzoeken u het collectegeld over te maken.
Voor de kerkvoogdij op rekeningnummer: NL95 RABO 0308901150 met als omschrijving ‘collectegeld.’
Voor de diaconie op rekeningnummer: NL12 RABO 0308900316 met als omschrijving ‘collectegeld.’
De diaconale doelcollecten op het collecterooster krijgen een vast bedrag van de diaconie.

Openstelling kerk op dinsdag en donderdag:
Op dinsdag en donderdag stellen wij de kerk open van 10.00 tot 11.00 uur.
Er is dan ruimte voor gebed, of een gesprek.
Hierbij verwachten we dat u de richtlijnen van het RIVM aanhoudt.
Wanneer er drie personen in de kerk zijn verwachten we bijvoorbeeld
dat de vierde buiten of in de auto wacht.

Diensten woensdagavond:
Vanaf woensdag 25-3-20 zenden wij van 18.45 tot 19.45 uur een uitzending uit
via de kerktelefoon,  www.kerkomroep.nl en YouTube 'Kerk Den Bommel'

Zo kunnen we voor velen de stilte en evt. eenzaamheid iets vullen,
elkaar bemoedigen, toerusten, en het geloof wellicht verdiepen!

De uitzending is geen eredienst met een vaste invulling,
deze kan bestaan uit muziek, gedichten, bijbellezing, meditatie/overdenking, gebed, enz.

Daarnaast kunnen we als kerkenraad ook eventuele mededelingen doen,
om elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de gemeente.

Wilt u een bepaald lied o.i.d. aanvragen (voor uzelf of voor iemand anders) dan kan dat.
Geeft u dit dan tijdig door aan:

René Hokke (06-12455223 / kerkenwerkdenbommel@live.nl

Harmen Aalvanger (663723 / scribahgdb@outlook.com)

Ds. De Borst (611301 / bdeborst@versatel.nl)

Hulp vraag -en aanbod:
De diaconieën van de Hervormde en Gereformeerde Kerk hebben samen met de dorpsraad een brief bezorgd waarin we aangeven dat we hulpvragers en hulpaanbieders met elkaar in contact willen brengen. U kunt nog steeds uw hulpvraag of hulpaanbod doen.
Neem daarvoor contact op met diaconiehgdb@outlook.com of 663723.

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.